Nhảy đến nội dung

Tôi được yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh danh tính. Vì sao tôi nên cung cấp tài liệu này và có an toàn không?

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu nhận dạng để đảm bảo tiền của bạn luôn được giữ an toàn và bảo mật.

Chúng tôi coi trọng sự hợp tác lâu dài giữa khách hàng và công ty, vì vậy chúng tôi mong bạn hiểu và hỗ trợ chúng tôi về vấn đề xác nhận danh tính cũng như việc cung cấp tài liệu cần thiết.

Chúng tôi hy vọng bạn hiểu rõ và hợp tác cùng chúng tôi trong vấn đề này, vì đây không chỉ là yêu cầu của chúng tôi, mà là điều kiện được đặt ra bởi Chính sách xác thực thanh toán được chấp nhận bởi hầu hết các công ty quốc tế hoạt động trên web. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không nhằm mục đích trì hoãn các yêu cầu rút tiền của khách hàng, cũng như đảm bảo an toàn và tuyệt mật tối đa cho tất cả các giao dịch giữa khách hàng và chúng tôi. Để tìm hiểu khi nào chúng tôi được phép bảo lưu hoặc yêu cầu các tài liệu cần thiết để xác minh danh tính, vui lòng tham khảo Thỏa thuận cho các dịch vụ tài chính quốc tế.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi