Nhảy đến nội dung

Chúng tôi yêu cầu cung cấp tài liệu nhận dạng danh tính để đảm bảo tiền của bạn luôn được giữ an toàn và bảo mật.

Trong trường hợp nhận được yêu cầu tài liệu từ Công ty của chúng tôi, bạn sẽ nhận được email với hướng dẫn chi tiết, trong đó sẽ cho biết tài liệu nào cần được bạn cung cấp cho chúng tôi.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã xác nhận hồ sơ của mình bằng cách gửi tất cả các tài liệu cần thiết.

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu nhận dạng để đảm bảo tiền của bạn luôn được giữ an toàn và bảo mật.

Sau khi cập nhật tài liệu lên tài khoản cá nhân của bạn hoặc gửi chúng qua e-mail, hệ thống của chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu trong vòng vài giờ làm việc.