Nhảy đến nội dung

Tôi đã gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng, nhưng tôi quên điền Số tài khoản giao dịch của mình hoặc điền không chính xác. Tôi phải làm sao?

Đối với những giao dịch như vậy được xem là giao dịch Không xác định, cho đến khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để biết thêm chi tiết. Trong email của bạn, vui lòng nêu rõ số tiền, ngày tháng, ngân hàng, địa chỉ (thành phố / thị trấn) và mã SWIFT của ngân hàng.

Với trường hợp này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tại [email protected] hoặc thông qua biểu mẫu phản hồi trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi