Nhảy đến nội dung

Bạn có thể chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình sau khi chọn thanh Nạp Tiền trên Nền tảng giao dịch. Hiện tại, chúng tôi có các phương thức thanh toán sau:

Bạn có thể chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng một tài khoản cá nhân.

Trong trường hợp nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc gửi tiền, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi thông qua biểu mẫu phản hồi hoặc qua email tại [email protected]

Đối với những giao dịch như vậy được xem là giao dịch Không xác định, cho đến khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để biết thêm chi tiết.