Nhảy đến nội dung

Tôi có thể rút tiền vào tài khoản của người thân / bạn bè không?

Xin lưu ý rằng, theo chính sách của công ty chúng tôi không được phép xử lý rút tiền vào tài khoản ngân hàng của bên thứ ba. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể rút tiền vào tài khoản ngân hàng có cùng tên xuất hiện trên tài khoản giao dịch Libertex của bạn.

Các công ty không được phép xử lý rút tiền vào tài khoản của bên thứ ba theo luật và quy định về phòng chống rửa tiền (AML), đặc biệt là Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền (FATF). FATF được tạo ra vào năm 1989 trong Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Paris, Pháp và hoàn toàn cam kết ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên toàn cầu.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi