Nhảy đến nội dung

Tại sao tôi không thể giao dịch? Hệ thống báo giao dịch bị khoá.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã xác nhận hồ sơ của mình bằng cách gửi tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu bạn không chắc chắn liệu tài khoản của bạn đã được xác minh hoặc không biết lý do tại sao tài liệu của mình bị từ chối, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến [email protected] cùng với thông tin chi tiết về vấn đề của bạn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua phần trò chuyện trong giờ làm việc. Bên cạnh đó, bạn có thể gửi kháng cáo qua hình thức phản hồi. Vui lòng mô tả chi tiết câu hỏi của bạn và đính kèm ảnh chụp màn hình về vấn đề bạn đang gặp phải.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi