Nhảy đến nội dung

IBAN là gì và làm thế nào để tôi biết IBAN của mình ?

IBAN là viết tắt của Số tài khoản ngân hàng quốc tế, có nghĩa là một số duy nhất xác định tài khoản khách hàng với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Để tìm hiểu IBAN của bạn, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm về chi tiết này. Những chi tiết này có thể có hoặc không chứa IBAN, tùy thuộc vào quốc gia mà ngân hàng được đặt tại đó. Trong trường hợp bạn không có IBAN trong chi tiết tài khoản ngân hàng của mình, nhưng bạn vẫn phải cung cấp IBAN trong phần thành viên của bạn, vui lòng nêu rõ số tài khoản ngân hàng thông thường của bạn.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi