Nhảy đến nội dung

Những thay đổi đối với việc tính phí hoa hồng trên MetaTrader 4

Do những thay đổi về điều kiện giao dịch kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, phương thức tính phí hoa hồng mới sẽ được áp dụng trên MetaTrader 4. Trước đây, khi mở một giao dịch  Khớp lệnh Thị trường trên tài khoản, hoa hồng sẽ được tính khi mở vị thế. Phí hoa hồng được hiển thị trong cột Phí hoa hồng của tab Giao dịch trên nền tảng. Khối lượng tối thiểu cho một giao dịch trên MetaTrader 4 là 0,01 lô, và phí hoa hồng cho một giao dịch có khối lượng tối thiểu là $0,07, được phản ánh trong kết quả giao dịch.

Sau khi thay đổi phương thức tính phí hoa hồng, phí hoa hồng sẽ được tính sau khi đóng giao dịch, thay vì khi mở giao dịch. Nói cách khác, khi giao dịch hoàn tất, phí hoa hồng sẽ xuất hiện trong mục Lịch sử tài khoản trong cột Phí hoa hồng. Không có gì thay đổi trong số tiền phí hoa hồng.

 

Ví dụ:
- Trước đây, bạn mở giao dịch với khối lượng 1,00 lô cho cặp tiền EURUSD, bạn sẽ không phải trả phí hoa hồng.
Bạn sẽ trả $7 ($0,07 cho một lô là 0,01) tiền phí hoa hồng.

Số tiền này sẽ ngay lập tức xuất hiện dưới dạng giá trị âm, tức - $7,00 khi mở giao dịch. Không có khoản phí bổ sung nào khi đóng giao dịch.

- Giờ đây, khi bạn mở một giao dịch 1,00 lô với cặp tiền EUR/USD, bạn sẽ không phải trả phí hoa hồng. Trên thực tế, nếu không tính đến chênh lệch, thì phí mở giao dịch sẽ là bằng 0. Phí hoa hồng sẽ được tính khi đóng giao dị
ch. Ngoài ra, phí hoa hồng được tính khi đóng giao dịch sẽ được khấu trừ từ số dư khả dụng.

Chúng tôi đang triển khai các phương thức tốt nhất từ ​​các tổ chức tài chính quốc tế và đây là một trong số đó. Lợi ích của phương pháp mới này là giúp giảm áp lực lên số dư của tài khoản khi khách hàng mở nhiều giao dịch cùng một lúc. Giao dịch trước, thanh toán sau.

Số tiền phí hoa hồng thực tế được hiển thị trong mục Thông số kỹ thuật của Công cụ trên trang web của Công ty. Các công cụ giao dịch ngoại hối

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi