Nhảy đến nội dung

Giá bán và giá mua trên Libertex

Tại bất kỳ thời điểm nào, mọi tài sản trên thị trường đều có 2 mức giá:
- Giá "Bán" (Ask) tức giá muốn bán tài sản
- Giá "Mua" (Bid), tức giá hỏi mua tài sản. 

Chênh lệch là khoảng cách giữa giá Mua và Giá Bán.

 1

 


Giá nào được sử dụng để xây dựng biểu đồ trên Libertex?

 

Giá Mua được hiển thị theo mặc định, nhưng người dùng có thể chọn loại giá họ muốn được hiển thị trên biểu đồ trên nền tảng. Để thay đổi tham số này, chỉ cần nhấp vào biểu tượng mũi tên hiển thị hướng và chọn kiểu hiển thị giá trong menu thả xuống.

 

   

 

 

Trong cửa sổ giao dịch, người dùng có thể thấy biểu đồ hiển thị giá theo hướng giao dịch mà họ đã chọn. Đó có thể là:

Giá Bán khi bạn đang mua một tài sản

Hoặc giá Mua khi bạn đang bán một tài sản.

2

3

 

 

Hãy xem xét ví dụ sau đây.

Giả sử, ví dụ như bạn vừa phân tích thị trường kim loại quý và cho rằng giá vàng sẽ tăng. Bạn mua vàng với giá 1800 USD mỗi ao-xơ. Mức giá đó chính là giá Bán. 3 tháng sau, giá vàng tăng lên thật và bạn bán một ao-xơ vàng của mình với giá 2000 USD. Bây giờ, bạn là người bán, có nghĩa là giao dịch của bạn đã được thực hiện ở giá Mua. Bạn đã đạt được mục tiêu kiếm lời của mình. Lợi nhuận bạn kiếm được là 200 USD (2000 USD - 1800 USD = 200 USD).

 

Tất nhiên, điều ngược lại có thể xảy ra. Bạn có một ao-xơ vàng, nhưng phân tích cho thấy kim loại này sẽ giảm giá trị, vì vậy bạn quyết định bán nó với giá 1800 USD/ao-xơ. Trong trường hợp này, 1800 USD là giá Mua. Sau một thời gian, bạn nhận ra rằng vàng hiện đang ở mức giá thấp nhất và nên đầu tư nhiều hơn vào tài sản này. Bạn mua thêm một ao-xơ nữa với giá 1400 USD mỗi ao-xơ, đó là giá Bán. Giao dịch này cũng mang lại cho bạn lợi nhuận, trong trường hợp này là 400 USD (1800 USD - 1400 USD = 400 USD).

 

Để tránh nhầm lẫn, bạn chỉ cần để ý cách thực hiện các giao dịch và nhớ rằng trên thị trường Ngoại hối (và các thị trường khác), khi mở một vị thế mua thì giao dịch được thực hiện ở mức giá Bán. Khi đóng một vị thế mua, giao dịch được thực hiện ở mức giá Mua.

Khi mở một vị thế bán, giao dịch được thực hiện ở mức giá Mua. Khi đóng một vị thế bán, giao dịch được thực hiện ở mức giá Bán.

Như vậy, khi giao dịch ở mức giá Bán hay mức giá Mua, hãy đảm bảo hiển thị giá theo loại tương ứng

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi