Nhảy đến nội dung

Libertex Portfolio là một loại tài khoản mới trên nền tảng Libertex. Nó cho phép người dùng đầu tư vào cổ phiếu mà không cần trả phí swap hoặc hoa hồng.

 

Giảm khối lượng của một khoản đầu tư đang hiện hoạt có nghĩa là bán đi cổ phiếu hoặc cổ phiếu lẻ.

Trên Libertex Portfolio, thời gian giao dịch của các công ty Hoa Kỳ được chia thành hai phiên: giao dịch trước giờ mở cửa (pre-market) phiên giao dịch chính (main sessio

Để đủ điều kiện nhận cổ tức của công ty, bạn phải mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức (ex-dividend date).

Để mua thêm cổ phiếu, bạn phải: chọn một khoản đầu tư đang hiện hoạt, nhấn nút "Mua thêm" và chọn số lượng cổ phiếu bạn muốn.

Bạn sẽ không bị tính phí hoa hồng cho các giao dịch được hoàn tât bằng tài khoản Libertex Portfolio.

 

 

Khối lượng đầu tư tối thiểu trên tài khoản Libertex Portfolio là chỉ 0,01 cổ phiếu.