Nhảy đến nội dung

Spike (giá giật) là giá phi thị trường. 

Giá giật trên biểu đồ sẽ trông như sau:

Trong các hoạt động giao dịch tài chính, bạn có thể sử dụng đòn bẩy hoặc hệ số nhân, đây là một tính năng làm gia tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng đồng thời cũng làm gia tăng cả nguy cơ thua lỗ.

Tiền thưởng chào mừng là tiền thật, có thể nhận được bằng cách tham gia các chương trình khuyến mãi hiện tại của Libertex.

Các điều kiện chung để giao dịch công cụ tài chính:

Nguyên tắc giao dịch cơ bản trong nền tảng Libertex là như sau: kết quả của một giao dịch thay đổi tỷ lệ với giá tài sản cơ bản mà giao dịch dựa trên.

Hợp đồng tương lai mang nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản cơ bản tại một thời điểm xác định trong tương lai, với mức giá được thiết lập hôm nay.

Bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận hoặc giới hạn lỗ (cắt lỗ). Khi đạt đến các thông số này, giao dịch của bạn sẽ được đóng tự động.

Mức ngưng giao dịch là một trong những điều kiện giao dịch cơ bản tại Libertex.

Tất cả các giao dịch bạn thực hiện đều được theo mô hình Thực thi thị trường.

Để thay đổi số dư của tài khoản thử nghiệm (demo) Liber