Nhảy đến nội dung

Tôi nên cung cấp những tài liệu nào khi được yêu cầu?

Trong trường hợp nhận được yêu cầu tài liệu từ Công ty của chúng tôi, bạn sẽ nhận được email với hướng dẫn chi tiết, trong đó sẽ cho biết tài liệu nào cần được bạn cung cấp cho chúng tôi. Xin vui lòng, kiểm tra hộp thư của bạn và đọc hướng dẫn.

Trong trường hợp bạn chưa nhận được hướng dẫn, vui lòng kiểm tra thư mục Spam (đôi khi các email có thể rơi vào thư mục này) hoặc liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu phản hồi. Đội hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề của bạn!

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi