Nhảy đến nội dung

Tôi đã nạp tiền và tài khoản của mình thông qua chuyển khoản ngân hàng, nhưng số tiền vẫn chưa được ghi nhận vào tài khoản giao dịch của tôi. Tôi nên làm gì?

Xin lưu ý rằng việc chuyển khoản ngân hàng sẽ mất từ ​​2 đến 5 ngày làm việc để xử lý.

Nếu bạn đã nạp tiền vào tài khoản của mình thông qua chuyển khoản bằng chi tiết tài khoản Libertex mà tiền vẫn chưa xuất hiện trên tài khoản của bạn, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Kiểm tra các chi tiết bạn đã sử dụng để chuyển khoản. Phải đảm bảo rằng các chi tiết này giống và chính xác như được hiển thị trên nền tảng giao dịch Libertex.

2. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong chi tiết, ví dụ: bạn không chỉ định Libertex là người thụ hưởng trong tham chiếu thanh toán hoặc không cung cấp tên người thụ hưởng chính xác, bạn nên liên hệ với ngân hàng của mình ngay lập tức để cung cấp chi tiết chính xác. Khi ngân hàng của bạn đã có thông tin chính xác, họ sẽ được chuyển đến ngân hàng thụ hưởng trong một email hoặc thư thường. Sau khi ngân hàng thụ hưởng nhận được email hoặc thư này, khoản tiền nạp sẽ được chuyển đến người thụ hưởng và tiền sẽ được ghi nhận vào tài khoản Libertex, sau đó vào tài khoản giao dịch của bạn.

3. Nếu bạn đã kiểm tra kỹ các chi tiết và chắc chắn rằng chúng là chính xác, vui lòng gửi email tại [email protected], đính kèm bản sao, scan hóa đơn đã chuyển khoản. Khi chúng tôi nhận được bản sao hóa đơn, chúng tôi sẽ liên hệ với ngân hàng để làm rõ liệu khoản thanh toán đã được phân loại là không xác định. Điều này có thể xảy ra khi bạn đã cung cấp chi tiết chính xác, nhưng ngân hàng xác nhận không xác định. Khi ngân hàng xác nhận thanh toán không xác định, chúng tôi sẽ chuyển tiếp xác nhận này cho bạn. Ngay sau khi bạn nhận được xác nhận như vậy, bạn nên liên hệ với ngân hàng của mình ngay lập tức để cung cấp thông tin chi tiết chính xác. Khi ngân hàng của bạn đã có thông tin chính xác, họ sẽ được chuyển đến ngân hàng thụ hưởng trong một email hoặc thư. Sau khi ngân hàng thụ hưởng nhận được email hoặc thư này, tiền sẽ được ghi nhận vào tài khoản Libertex, sau đó vào tài khoản giao dịch của bạn.

4. Nếu bạn đã cung cấp chính xác tất cả các chi tiết nhưng không cung cấp số tài khoản giao dịch của bạn trong Tham chiếu thanh toán, tiền của bạn sẽ được ghi nhận vào Libertex, nhưng sẽ không được ghi nhận hiển thị vào tài khoản giao dịch của bạn, vì chúng tôi phân loại các khoản thanh toán đó là không xác định. Nếu là trường hợp này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc thông qua biểu mẫu phản hồi trên trang web của chúng tôi với một bản sao biên lai chuyển khoản của bạn cùng với số tài khoản Libertex mà bạn muốn nạp tiền vào.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi