Nhảy đến nội dung

Tiền thưởng chào mừng hoạt động như thế nào?

Tiền thưởng chào mừng là tiền thật, có thể nhận được bằng cách tham gia các chương trình khuyến mãi hiện tại của Libertex. Tuy nhiên, tiền thưởng này không thể được sử dụng ngay lập tức mà cần phải được chuyển đổi. Để chuyển đổi, bạn cần phải tiến hành hoạt động giao dịch. Số tiền ký gửi tối thiểu để nhận thưởng là $100. Số tiền thưởng tối đa là $10.000.

 Khi thực hiện giao dịch, 10% của tổng tiền bạn đã chi cho phí môi giới được trả lại dưới dạng tiền thưởng được chuyển đổi. Libertex sẽ trả tiền thưởng được chuyển đổi này vào tài khoản giao dịch của bạn với số tiền thanh toán 2%. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại liên kết này.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi