Nhảy đến nội dung

Thời gian giao dịch

Trên Libertex Portfolio, thời gian giao dịch của các công ty Hoa Kỳ được chia thành hai phiên: giao dịch trước giờ mở cửa (pre-market) phiên giao dịch chính (main session).


 

Phiên giao trước giờ mở cửa diễn ra từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 giờ GMT (9:00 giờ GMT vào mùa đông) đến 13:30 giờ GMT (14:30 giờ GMT vào mùa đông).

 

Phiên giao dịch chính diễn ra từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 13:30 giờ GMT (14:30 giờ GMT vào mùa đông) đến 20:00 giờ GMT (21:00 giờ GMT vào mùa đông).

 

Xin lưu ý rằng trong thời gian giao dịch trước giờ mở cửa (pre-market), tính thanh khoản của chứng khoán Hoa Kỳ bị giảm và do đó các vị thế mở hoặc đóng trước khi phiên giao dịch chính bắt đầu có thể gặp phải thông báo sau: "giá không cập nhật". Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập liên kết này.

 

Bạn nên ghi nhớ lịch trình này khi tiến hành đầu tư.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi