Nhảy đến nội dung

Sự khác biệt chính giữa tài khoản Libertex Portfolio và tài khoản Libertex là gì?

Libertex Portfolio là một loại tài khoản mới trên nền tảng Libertex. Nó cho phép người dùng đầu tư vào cổ phiếu mà không cần trả phí swap hoặc hoa hồng.

 

Libertex Portfolio có các phiên bản sau:

  • Trên trang web của Libertex
  • Trên ứng dụng di động Libertex (iOS, Android)

 

Các khác biệt chính giữa hai tài khoản Libertex Portfolio và Libertex được minh họa trong bảng dưới đây:

 

Libertex Portfolio (đầu tư dài hạn vào cổ phiếu)

Libertex (giao dịch tích cực)

Lợi nhuận

Ôn hòa

TÍNH BIẾN ĐỘNG_CAO

Rủi ro

Thấp

Cao

Loại tài sản

Cổ phiếu

Forex, tiền mã hóa, chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu, kim loại, dầu khí, ETF

Hướng giao dịch

Mua (có thể bán nếu bạn đã sở hữu tài sản)

Mua và bán

Cổ phiếu lẻ

Có (0,01 cổ phiếu)

Từ 20 USD

Nguyên lý giao dịch

Bạn mua và sở hữu tài sản (cổ phiếu)

Giao dịch ký quỹ

Đòn bẩy

Không hỗ trợ

Từ 1 đến 999, tùy công cụ

Lệnh đang chờ xử lý

Không

Cổ tức đã trả

Ghi có vào số dư tài khoản

Được tính vào kết quả tài chính của giao dịch

Tài khoản thử nghiệm

Không

Cấp độ trạng thái

Tài khoản Libertex Portfolio không đước trao các cấp độ trạng thái

                                            

Những ưu điểm chính của Libertex Portfolio so với Libertex:

  1. Không có hoa hồng đói với các giao dịch
  2. Không có phí swap (hoa hồng phải trả cho việc giữ một vị trí qua đêm cho tới ngày giao dịch tiếp theo)
  3. Không có Gọi ký quỹ (Margin Call) hay Ngưng giao dịch (Stop Out)
  4. Không bắt buộc đóng giao dịch để Chốt lời
  5. Không áp dụng Phí không hoạt động
  6. Nhà đầu tư có thể mua 0,01 cổ phiếu (cổ phiếu lẻ)
  7. Lý tưởng để đầu tư dài hạn

 

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi