Nhảy đến nội dung

Mất bao lâu để kiểm tra tài liệu?

Sau khi cập nhật tài liệu lên tài khoản cá nhân của bạn hoặc gửi chúng qua e-mail, hệ thống của chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu trong vòng vài giờ làm việc. Nếu tài liệu đáp ứng các yêu cầu, chúng sẽ được gửi đến bộ phận kiểm duyệt nội bộ để xem xét. Việc kiểm tra như vậy thường mất từ 1-2 ngày làm việc. Bạn sẽ được thông báo về tất cả các giai đoạn xác minh qua e-mail.

Vui lòng lưu ý đến quy định về vấn đề này ở mục: 1.4. Công ty có quyền điều tra bản chất của bất kỳ Hoạt động phi thương mại đáng ngờ nào và đình chỉ các hoạt động đó cho đến khi xác định được lý do xảy ra và kết thúc điều tra.

Chúng tôi hy vọng bạn hiểu rõ và hợp tác cùng chúng tôi trong vấn đề này, vì đây không chỉ là yêu cầu của chúng tôi, mà là điều kiện được đặt ra bởi Chính sách xác thực thanh toán được chấp nhận bởi hầu hết các công ty quốc tế hoạt động trên web.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi