Nhảy đến nội dung

Mã SWIFT là gì và làm sao để tôi biết mã này?

SWIFT là một mã riêng của từng ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch quốc tế, cho phép các ngân hàng xác định lẫn nhau.

Để tìm hiểu mã SWIFT ngân hàng của bạn, vui lòng yêu cầu thông tin này theo ngân hàng của bạn. Trong trường hợp bạn cần trợ giúp về việc điền chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn khi yêu cầu giao dịch chuyển khoản ngân hàng, vui lòng yêu cầu đầy đủ chi tiết tài khoản của bạn với ngân hàng của bạn và gửi một bản sao của các chi tiết này đến [email protected]

Đội Tài chính của chúng tôi sẽ xem xét các thông tin này và liên hệ lại với bạn cùng với hướng dẫn chi tiết về cách điền vào biểu mẫu.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi