Nhảy đến nội dung

Làm cách nào để tôi rút tiền từ tài khoản giao dịch của mình?

Để rút tiền của bạn:

Trên nền tảng web, vui lòng chọn phần Rút tiền:

Sau đó, chọn Yêu cầu mới> Chuyển khoản> Rút tiền

Trên nền tảng di động, vui lòng chọn Ví> Rút tiền

Phương thức rút tiền Loại tiền tệ có trong hệ thống của chúng tôi Hoa hồng Thời gian giao dịch Thanh toán tối thiểu Thanh toán tối đa
Chuyển khoản USD, EUR 29 USD Từ 2 đến 5 ngày làm việc 20 USD Không
Skrill USD 1% (min 0,5 USD) Ngay lập tức 1 USD 2 000 USD

 

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi