Nhảy đến nội dung

Khi tôi cố gắng thực hiện một giao dịch, tôi nhận được thông báo Không có báo giá sẵn. Điều đó có nghĩa gì?

Nếu công cụ được đề cập đang được giao dịch nhưng bạn vẫn nhận được thông báo này, nghĩa là công cụ bạn đã chọn có mức thanh khoản thấp, tức là có rất ít giao dịch được thực hiện với công cụ này tại thời điểm này và giá của nó không thay đổi. Nếu trường hợp này đúng, vui lòng thử thực hiện giao dịch của bạn một lát sau, khi có báo giá.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này khi cố gắng thực hiện giao dịch trên bất kỳ công cụ có sẵn nào, vui lòng khởi động lại nền tảng và thử lại. Nếu vấn đề vẫn còn, vui lòng làm như sau:

- Khi sử dụng nền tảng web: Mở cài đặt trình duyệt của bạn và xóa bộ nhớ cache/cookies hoặc thử mở nền tảng trong một trình duyệt khác, chẳng hạn như Google Chrome hoặc Mozilla Firefox.

- Khi sử dụng nền tảng di động: Mở cài đặt ứng dụng di động của bạn để xóa bộ nhớ cache. Nếu vẫn hoạt động, vui lòng xóa ứng dụng và cài đặt lại.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi