Nhảy đến nội dung

Giảm khối lượng của một khoản đầu tư đang hiện hoạt

Giảm khối lượng của một khoản đầu tư đang hiện hoạt có nghĩa là bán đi cổ phiếu hoặc cổ phiếu lẻ.

Giả sử bạn mua 1,99 cổ phiếu nVidia khi cổ phiếu này có giá 227,55 USD. Sau một thời gian, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng lên 282,08 USD và bạn quyết định lấy về một phần lợi nhuận của mình. Đối với điều này, bạn cần phải đi đến mục "Active investments" (Khoản đầu tư hiện hoạt), mở cửa sổ khoản đầu tư đang hoạt động và nhấn nút "Đóng".

 

1

 

Sau đó, một cửa sổ sẽ xuất hiện để bạn chỉ định lượng cổ phiếu bạn muốn bán, sau đó hãy nhấn nút "Đóng".

 

2

 

Có thể bán cổ phiếu đi, miễn là bạn sở hữu chúng. Bạn có thể chọn khối lượng để bán trong cửa sổ của phần đóng khoản đầu tư.

Lưu ý rằng khi bạn giảm khối lượng (tức bán cổ phiếu/cổ phiếu lẻ), giá mở khoản đầu tư sẽ không được tính lại.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi