Nhảy đến nội dung

Giá giật

Spike (giá giật) là giá phi thị trường. 

Giá giật trên biểu đồ sẽ trông như sau:

Các dấu hiệu của giá phi thị trường bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

  • Giá biến động lớn trong vài giây
  • Giá quay trở về mức ban đầu 
  • Thiếu tin tức cụ thể

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá phi thị trường là do lỗi kỹ thuật. Ví dụ: nhà cung cấp thanh khoản gửi cho nhà môi giới dòng giá sau: "99,00; 100,00; 100,00; 101,00; 100,00; 99,00". Do xảy ra lỗi, dòng giá lại ra thành "99,00; 100,00; 100,00; 10.100; 100,00; 99,00". Kết quả là, biểu đồ 1 giây cho thấy một chuyển động đi xuống. 

Vì giá đó không phải là giá thị trường, nên bất kỳ hoạt động nào được thực hiện ở các mức giá này đều bị vô hiệu hóa và mức tăng đột biến sẽ bị xóa khỏi biểu đồ.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi