Nhảy đến nội dung

Cổ tức

Để đủ điều kiện nhận cổ tức của công ty, bạn phải mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức (ex-dividend date).

Hãy lấy ví dụ về cổ phiếu IBM, trong đó ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 09/11/2021. Nếu bạn muốn nhận cổ tức, bạn phải mua cổ phiếu của mình trước khi kết thúc phiên giao dịch chính của ngày 08/11/2021 và giữ chúng cho đến ngày hôm sau (09/11/2021). Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được cổ tức ngay cả khi bạn bán cổ phiếu vào ngày 09/11/2021. 

 

Số tiền chi trả cổ tức được tính theo công thức sau:

 

Cổ tức = số lượng cổ phiếu * cổ tức trên mỗi cổ phiếu - thuế

 

Trường hợp số tiền cổ tức nhỏ hơn 1 xu (0,001 USD), chúng được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn số học. Ví dụ, 0,007 USD thì được làm tròn thành 0,01 USD, còn 0,003 USD được làm tròn thành 0. Như vậy, số cổ tức được trả sẽ bằng không. Hãy ghi nhớ điều này khi chọn khối lượng đầu tư của bạn.

Mức thuế đối với các cổ tức của Hoa Kỳ là 15%.

Cổ tức có thể được tính lên đến vài ngày sau Ngày giao dịch không hưởng quyền (ex-Date) tương ứng, nhưng thường thì chúng được trả vào chính Ngày giao dịch không hưởng quyền đó.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các ngày không hưởng quyền cổ tức trong tab "Thông tin" bên dưới biểu đồ của mỗi công cụ.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi