Nhảy đến nội dung

Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý tiền gửi của tôi. Tôi phải làm sao?

Trong trường hợp nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc gửi tiền, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi thông qua biểu mẫu phản hồi hoặc qua email tại [email protected] Trong tin nhắn của bạn, vui long nêu rõ đầy đủ chi tiết thanh toán của bạn, chẳng hạn như tên, số tài khoản giao dịch, phương thức thanh toán, số tiền và ngày.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi