Nhảy đến nội dung

Cách tính tiền ký quỹ (tài sản thế chấp) trên nền tảng MetaTrader 4 Cách xác định mức đòn bẩy theo công cụ

Trước tiên, cần lưu ý rằng yêu cầu ký quỹ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm trong các điều kiện giao dịch của MetaTrader. Đây là tỷ lệ phần trăm giá trị danh nghĩa của một giao dịch sẽ được sử dụng làm tiền ký quỹ.

Ví dụ: đối với cặp EURUSD, yêu cầu ký quỹ là 0,1% (thông tin về các điều kiện giao dịch của mỗi công cụ có sẵn trong phần Thông số kỹ thuật của công cụ).

1

 Đây là tỷ lệ phần trăm giá trị danh nghĩa của giao dịch mà sẽ được khoanh giữ trong tài khoản làm tiền ký quỹ.

Hãy cùng xem một ví dụ về cách tính toán cho công cụ này.

Giả sử rằng chúng ta dự định mở một giao dịch cho cặp EURUSD ở mức giá 1,18250 với khối lượng 1 lot.

Một lô tương ứng với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Do đó, giá trị danh nghĩa của giao dịch này là:

1,18250 (giá mở lệnh) * 100.000 (khối lượng giao dịch) = $118.250

Chỉ 0,1% của số tiền này, tức là $118,25, sẽ được giữ làm ký quỹ.

 

Cách xác định mức đòn bẩy tối đa theo công cụ

Nếu cần thiết, yêu cầu ký quỹ dưới dạng tỷ lệ phần trăm có thể được thể hiện dưới dạng mà nhiều nhà giao dịch thấy quen thuộc.

Để làm như vậy, hãy chia yêu cầu ký quỹ theo phần trăm cho 100.

Nói cách khác, đòn bẩy cho cặp EURUSD là 100/0,1 = 1000. Như vậy, dưới dạng phân số thì đòn bẩy là 1/1000.

Một số công thức để tính toán mức ký quỹ cho các loại công cụ giao dịch khác nhau được hiển thị bên dưới:

Đối với các cặp được định giá trực tiếp như EURUSD và GBPUSD:
Mức ký quỹ = Giá hiện tại * Khối lượng/Đòn bẩy


Đối với các cặp được định giá ngược như USDRUB và USDJPY:
Mức ký quỹ = Khối lượng/Đòn bẩy


Đối với tỷ giá chéo như cặp EURRUB và EURJPY:
Mức ký quỹ = Giá hiện tại * Khối lượng/Đòn bẩy/Giá của đồng tiền định giá


Tính toán mức ký quỹ cho cổ phiếu và chỉ số:
Yêu cầu ký quỹ theo % * khối lượng cổ phiếu * khối lượng công cụ = tiền ký quỹ cho một vị thế mở

 

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi