Nhảy đến nội dung

Cách chuyển tiền giữa các tài khoản trong Tài khoản cá nhân (chuyển khoản nội bộ)?

Bạn có thể chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng một tài khoản cá nhân. Để làm vậy, hãy sử dụng tính năng Chuyển tiền nội bộ.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Tài khoản cá nhân bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn.
  2. Vào mục Tài khoản của tôi - Chuyển tiền nội bộ.

1

 

3. Chọn tài khoản nguồn để chuyển tiền và tài khoản nhận tiền.

2

 

4. Tiếp theo, chọn loại tiền (tiền thưởng hoặc tiền thật) bạn muốn chuyển.

3

 

5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển và nhấp vào Chuyển khoản

Chuyển khoản nội bộ là tính năng miễn phí và thường được xử lý chỉ trong vài phút.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi